2016 Young Eagles Rally at Columbia Airport O22

Dan Hess, YE pilot

Dan Hess, YE pilot

Carl Hopkins, YE pilot

Carl Hopkins, YE pilot

Bill Sommers, YE Pilot

Bill Sommers, YE Pilot

Dale Mueller, YE pilot

Dale Mueller, YE pilot

Jim Thomas, YE pilot

Jim Thomas, YE pilot

Mike Gustafson, YE pilot

Mike Gustafson, YE pilot

Bob Horneaur, YE pilot

Bob Horneaur, YE pilot

Erik Segerstron, YE pilot

Erik Segerstron, YE pilot

Allen Craig, YE pilot

Allen Craig, YE pilot

Bob Horneauer, YE pilot

Bob Horneauer, YE pilot

Bill Sommers, signing YE log book

Bill Sommers, signing YE log book

Dan Hess, YE pilot

Dan Hess, YE pilot

Allen Craig, YE Pilot

Allen Craig, YE Pilot

Erik Segerstrom, YE Pilot

Erik Segerstrom, YE Pilot

Carl Hopkins, YE pilot

Carl Hopkins, YE pilot

Dale Mueller, YE pilot

Dale Mueller, YE pilot

Jim Thomas, YE pilot

Jim Thomas, YE pilot

Erik Segerstrom, YE pilot

Erik Segerstrom, YE pilot

Dale Mueller, YE pilot

Dale Mueller, YE pilot

Jim Thomas, YE pilot

Jim Thomas, YE pilot

Carl Hopkins, YE pilot

Carl Hopkins, YE pilot

Erik Segerstrom, YE pilot

Erik Segerstrom, YE pilot

Erik Segerstrom, aircraft and YE co-pilot preflight

Erik Segerstrom, co-pilot and aircraft preflight with Mom’s approval!

Bill Sommers, YE pilot

Bill Sommers, YE pilot

Dan Hess, YE pilot

Dan Hess, YE pilot

Bob Horneaur, YE pilot

Bob Horneaur, YE pilot

Bill Sommers, pilot flies his 1300 & 1300 Young Eagle!!!

Bill Sommers, pilot flies his 1300 & 1300 Young Eagle!!!

Allen Craig, YE pilot

Allen Craig, YE pilot